Zprávy

Podpora poradenské činnosti svazku


Logo

MIKROREGION ČESKÝ RÁJ byl v roce 2014 podpořen Královéhradeckým krajem částkou ve výši 15 000,- Kč na projekt: Náklady na poradce. Svazek obcí hradí tímto finančním příspěvkem část nákladů spojených s profesionálním poradenstvím obcím svazku.Zprávy

Cyklobusy v letošním roce opět přepravují cykloturisty po celém České ráji


Projekt: Propagace cyklobusů v Českém ráji, který realizuje Mikroregion Český ráj ve spolupráci s městy a obcemi Českého ráje, byl i letošním roce podpořen prostředky Královéhradeckého kraje.
Podpora v max. výši 56 000,- Kč (číslo smlouvy 14RRD06-0003) směřuje do propagace cyklobusů. Byly vydány plakáty cyklobusů a kapesní jízdní řády, které budou zdarma distribuovány do území. Kapesní jízdní řády jsou k dispozici pro cestující přímo v cyklobusech. Dále je vyrobena propagační roleta s tematikou cyklobusů a byly vydány Turistické noviny Český ráj 2014, jejichž součásti je prezentace autobusových linek a jízdních řádů v rámci sezónního turistického servisu pro turistický region Český ráj. Více informací o cyklobusech zde.Zprávy

Podpora poradenské činnosti svazku


MIKROREGION ČESKÝ RÁJ byl v roce 2013 podpořen Královéhradeckým krajem ve výši 15 000,- Kč na projekt: Náklady na poradce. Svazek obcí hradí tímto finančním příspěvkem část nákladů spojených s profesionálním poradenstvím obcím svazku.Zprávy

Cyklobusy v letošním roce 2013 opět přepravují cykloturisty po celém České ráji


Projekt: Propagace cyklobusů v Českém ráji, který realizuje Mikroregion Český ráj ve spolupráci s městy a obcemi Českého ráje, byl i letošním roce podpořen prostředky Královéhradeckého kraje.
Podpora v max. výši 55 000,- Kč (číslo smlouvy 13RRD06-0001) v letošním roce směřuje pouze do propagace cyklobusů. Byly vydány plakáty cyklobusů a kapesní jízdní řády, které budou zdarma distribuovány do území. Kapesní jízdní řády jsou k dispozici pro cestující přímo v cyklobusech. Dále jsou vyrobeny dva reklamní outdorové bannery s tématikou cyklobusů a internetový banner cyklobusů.

Více informací o cyklobusech zde.Zprávy

Podpora z Královehradeckého kraje


MIKROREGION ČESKÝ RÁJ v roce 2011 získal podporu z Královéhradeckého kraje na projekt:
Logo
Cyklobusy v Českém ráji (číslo smlouvy 11RRD06-0003) ve výši 363 898,- Kč.
V letošním roce cyklobusy přepravily v Českém ráji 13 079 osob a 611 kol. Závěrečná zpráva za rok 2011 je uveřejněna v sekci Turistické autobusy.

Foto

Dále svazek obcí čerpá podporu na projekt:
Náklady na poradce ( číslo smlouvy 11RRD02-0011) ve výši 15 000,- Kč. Tato finanční podpora byla poskytnuta z dotačního programu Královéhradeckého kraje – Profesionalizace svazků obcí a je využita na profesionální služby poradce.

V letošním roce byla také mikroregionu udělena podpora ve výši 170 000,- Kč z Krajského programu obnovy venkova , dotační titul 3, Integrované projekty venkovským mikroregionů na projekt:
Budeme mít možnost se potkávat více (číslo smlouvy POV2011/302/MZ/INV,NEINV). V rámci tohoto projektu bylo realizováno zastřešení podia ve Šrámkově zahradě ve spolupráci s občanským sdružením Jarmark, osazení lavic a stolů k místní knihovně a nákup pivní setů pro pořádání kulturních a společenských akcí. Dále byla vybavena židlemi a stoly klubovna v budově bývalé školy čp. 22 v Mladějově a obecní klubovna v místní části Mladějova – Rovni. V Libošovicích a v Oseku byly osazeny betonové lavičky.

Královéhradecký kraj každoročně podporu MIKROREGION ČESKÝ RÁJ v jeho rozvojových aktivitách.